"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscomp



connect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

 Cofonded

În  data de 13.04.2021 în format on-line a demarat prima ședință  de lucru  a proiectului „Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia (CONNECT)”, co-finanțat de UE prin programul Erasmus+.

Elena SIMCIUC , coordonatoarea proiectului,  a condus ședința și a enumerat principalele activități, care trebuie să fie  realizate în proiect. În cadrul ședinței s-a discutat despre:

  1. Pachetul de lucru 2 - activitatea 2.3. Programul  de formare (elaborat de partenerii UE), Acest program va conține 4 cursuri și anume: dezvoltarea abilităților artistice ; dezvoltarea abilităților digitale și predarea digitală în mediul universitar.
  2. Pachetul de lucru 2 - activitatea 2.1. Raportul integrat de finanțare (sondaj de evaluare pentru studenți, personal academic, antreprenori), Cursurile selectate ar trebui să rezulte din 3 chestionare, autoevaluarea IÎS din parteneriatul Estic și experiența comună care va fi acumulată în timpul viitoarelor vizite de studiu. Vor fi elaborate 3 chestionare. Fiecare chestionar  va include nu mai mult de 15 întrebări, de preferință închise. Primul chestionar va evalua punctul de vedere al personalului academic care  are legătură  cu studiile în domeniul  antreprenoriatului și performanțele sale, care au loc în cadrul universităților partenere din Moldova (MD), Armenia (AM) și Georgia (GE). Al doilea chestionar va evalua punctul de vedere al companiilor și modul în care acestea văd studiile antreprenoriale extracurriculare și performanța acestuia,  realizată de instituțiile de învățământ superior, metode moderne de predare, care ar trebui să  îmbunătățească capacitățile studenților (de exemplu: cunoștințe de bază, comunicare, auto-exprimare și abilități digitale) . Cel de-al treilea chestionar va evalua punctul de vedere al studenților care intră în contact cu studiile antreprenoriale și a performanței acestora , dar  și al studenților,  care nu au în programul de studii antreprenoriale, dar care doresc să obțină cunoștințe în aceste domenii.
  3. Pachetul de lucru 3 - activitatea 3.1. și 3.2.Echipamentul și amenajarea spațiului Smart Caffe.  Este foarte important ca Camera foto și video să fie incluse în lista de echipamente. Listele noi fi trimise la  vor fi trimise ofițerului EACEA pentru aprobare .

Coordonatorul instituțional UASM, Elena SCRIPNIC împreună cu echipa de implementare a proiectului  au participat la ședința de lucru, menționând importanța de implementare a acestuia, care reprezintă  o continuitate a Proiectului SMART, nr. 585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, care deja se implementează la UASM și în cadrul căruia a fost deschis spațiul co-creativ SMART Caffe.

Proiectul CONNECT este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda