"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

În data de 13.05.2021, Departamentul Relații Internaționale a organizat un workshop dedicat  marcării Zilei Europei în Republica Moldova. Obiectivul de bază  a fost informarea mediului academic și studenții cu referire la proiectele, care sunt implementate în cadrul universității. Rectorul UASM, Profesorul Liviu VOLCONOVICI a  salutat audiența  și a menționat despre importanța integrării mediului academic din Republica Moldova în spațiul European. Coordonatorii au prezentat rezultatele realizate în perioada implementării proiectelor finanțate cu  suportul programului Erasmus +: „Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA/ ReSTART”,  „Promovarea cooperării între universitate-întreprindere și a antreprenorialului studenților prin intermediul SMART Caffe/SMART”, „Îmbunătăţirea competenţelor în practica de laborator  pentru specialişti din domeniul agroalimentar în Europea de Est  /AGLAB”, ”Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate /UniClaD”, ”Conectarea universităților și a industriei prin colaborare inteligentă antreprenorială și inteligență competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia /CONNECT”, „Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova / MHELM” ,  „Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol”/ EUAGRO, JEAN-MONNET.

Proiecte  finanțate de Programul Operațional Comun  România –Moldova: „Rolul proiectului transfrontalier în valorificarea potențialului de biomasă pentru scopuri energetice Manager de proiect, Profesor, Dr. hab. Grigore MARIAN ;

„Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry” / CROSSCOMP

Manager de proiect, Dr., conf.univ. Igor BEȘLEAGĂ.

Audiența a fost onorată de prezența reprezentanților Universității Tehnice Gh. Asachi din Iași, România, parteneri în proiectele finanțate de Programul Operațional Comun  România –Moldova: Domnul Decan, Gelu IANUȘ a adresat  un mesaj de felicitare către comunitatea academică al UASM  și importanta colaborării inter-universitare.

Totodată, Elena SCRIPNIC a menționat  că   noul Program Erasmus+ are un buget mai  mare și a îndemnat participanții să  aplice  la Program cu noi proiecte de susținere a învățământului superior focalizate pe educație, cercetare și formare profesională continuă și care facilitează realizarea priorităților strategice și obiectivelor strategiei de internaționalizare a Universității Agrare de Stat din Moldova.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda