UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Noutăți

10.07.2022

VIZITA DE STUDIU la Universitatea de Științe Aplicate RISEBA din Riga, Letonia

Universitatea de Științe Aplicate RISEBA din Riga, Letonia, a găzduit în perioada 4-8 iulie 2022, vizita de studiu a consorțiului proiectului...

01.07.2022

Înmânarea diplomei de doctor în ştiințe agricole doamnei Mariana Caraman

La 30 iunie 2022 , în sala Senatului Universității Agrare de Stat din Moldova, în rezultatul absolvirii studiilor de doctorat (ciclul...

29.06.2022

Declarație UASM

 ...

27.06.2022

Participarea UNIVERSITĂŢII AGRARE DE STAT DIN MOLDOVA la Conferința Ştiinţifico - Practică Națională organizată de Institutul Ştiinţifico -Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Astăzi, 27.06.2022, Departamentul Managementul producțiilor animaliere şi siguranța agroalimentară a participat la Conferința Ştiințifico - Practică...

25.06.2022

Vivat! Crescat! Floreat! Alma Mater!

Cu aceste cuvinte de felicitare, după șase ani de studii, vineri , 24 iunie 2022, în incinta Teatrului "Ginta Latina"   a...

24.06.2022

Inaugurarea Laboratorului de Mașini și Utilaje Horticole

În scopul sporirii calității activităților de formare profesională inițială și continuă, de cercetare și inovare în domeniul...

23.06.2022

Doamna Veronica PRISĂCARU a fost investită în funcția de Rector al Universității Agrare de Stat din Moldova

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a semnat ordinul cu privire la confirmarea  Doamnei Veronica PRISĂCARU...

19.06.2022

VIZITA DE STUDII la Universitatea de Tehnologie Lappeenranta (LUT), Finlanda în cadrul proiectului CONNECT

În perioada 13-17 iunie 2022, Universitatea de Tehnologie Lappeenranta (LUT), Finlanda, a găzduit vizita de studiu a consorțiului proiectului...

09.06.2022

Vizita reprezentanților Universității din Boemia de Sud, Republica Cehă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Joi, 09 iunie, 2022 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost onorată de vizita Dlui Rector Bohumil Jirousek și Dnei Vice Rector pentru...

06.06.2022

Consolidarea vizibilității Universității Agrare de Stat din Moldova prin programul Erasmus+ ICM

Consolidarea vizibilității Universității Agrare de Stat din Moldova  și promovarea pe plan internațional a  principiilor și valorilor...

06.06.2022

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România  în baza Cooperării transfrontaliere a organizat conferința Internațională de Vară...

02.06.2022

REZULTATUL VOTĂRII SECRETE TURUL 2, PENTRU FUCŢIA DE RECTOR AL UASM

1. Rezultatele votării secrete a turului II de alegere a rectorului UASM, conform procesului verbal nr.3 al ședinței comisiei electorale, aleasă de...

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI