UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Înmânarea diplomei de doctor în ştiințe agricole doamnei Mariana Caraman

01.07.2022

La 30 iunie 2022 , în sala Senatului Universității Agrare de Stat din Moldova, în rezultatul absolvirii studiilor de doctorat (ciclul III) al Școlii doctorale din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, în prezența administrației și cadrelor didactice, a avut loc înmânarea diplomei de doctor în Științe agricole, Specialitatea 431.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară, doamnei Mariana Caraman. Conducător de doctorat este MOSCALIC Roman, doctor habilitat, academician AII. Din numele conducerii academice a UASM, Dna Rector, conferențiar universitar Veronica Prisăcaru, i-a urat realizări frumoase și evoluție în cariera profesională.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI