"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

In perioada 08-09 octombrie 2020 echipa de implementare a Proiectului eDrone a participat la Reuniunea consorțiului proiectului Educational for drone (eDrone).

Reuniunea a fost organizată online, de către partenerul de proiect, Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia. Sesiunile de lucru au întrunit reprezentații celor 17 universități partenere de proiect.
Participanții la reuniune au fost salutați de către Prof. Pasquale Daponte și Francesco Lamonaca, reprezentanții UNISANNIO, coordonatorul internațional de proiect, de către Lasha Saghinadze, prorector al Universității de Stat din Tbilisi și Lika Ghlonti – șeful Oficiului național Erasmus+, în Georgia.
La deschiderea evenimentului au prezentat rapoarte științifice: Akaki Maisaia, șef al Departamentului Agenției de Aviație Civilă din Georgia: ,,State Regulations of Drones in Georgia”, și Salome Khachiauri, Agenția pentru inovare și tehnologie Geogria: ,,Governmental support for Startups”.
Prof. Pasquale Daponte în numele coordonatorului de proiect – UNISANNIO, a prezentat rezultatele principale obținute în cadrul proiectului eDrone.
Un interes sporit au trezit prezentările domnului Davit Chechelashvili, Universitatea de Stat Ilia, Tbilisi și Teona Chachua, co-fondator și director companiei Copter, consacrate principalelor provocări în relațiile „Mediu academic - Afaceri“ și dezvoltării industriei dronelor în Georgia. Alte probleme abordate în cadrul întrunirii au vizat: tendințele aplicațiilor civile ale dronelor, utilizarea dronelor în scanarea 3D, provocările în construcția dronelor în Georgia.
Un subiect aparte al reuniunii l-a constituit estimarea activității oficiilor naționale ,,Educația pentru drone”, în țările partenere, care au avut misiunea acreditării și organizării cursurilor privind dronele civile. Reprezentanții Universității de Stat din Moldova, (dl F. Paladi și Tatiana Bulmaga), Universității de Stat din Tbilisi, Georgia, (Natia Giorgadze, Prof. Giorgi Jibuti, Beqa Goginava, Givi Janibegashvili și alt), Universității Naționale Politehnice din Armenia, or. Erevan (Grigor Babayan), s-au împărtășit cu experiența organizării și desfășurării acestei activități.
Participanții la reuniune au avut posibilitatea de a participa la o excursie virtuală în Oficiul național ,, Educație pentru drone”, al Universității de Stat din Tbilisi.
În cadrul Reuniunii, membrii consorțiului au discutat chestiuni legate de efectele pandemiei coronavirus asupra activităților în cadrul proiectului eDrone, starea de artă a livrărilor în: Armenia, Belorus, Georgia, Moldova. De asemenea, s-a reiterat faptul că situația politică din Belorus și Armenia, a îngreunat realizarea proiectului, de aceea a fost adresată solicitarea către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) privind prelungirea perioadei de eligibilitate a proiectului până în februarie 2021.
În contextul finalizării proiectului (14.10.2020), reprezentantul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), dna France Dantin, a apreciat rezultatele preventive a proiectului, a pus în discuție managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea proiectului.
A prezentat principalele aspecte privind întocmirea corectă și remiterea în termenii stabiliți a rapoartelor: tehnic și financiar, a răspuns la întrebările adresate de către participanții la reuniune.
În final, prof. Pasquale Daponte și Francesco Lamonaca, au făcut recomandările de rigoare, au enunțat calendarul de prezentare a documentelor finale pentru închiderea cu succes a proiectului, au răspuns la întrebările participanților.
Pentru mai multă informație referitoare la activitățile proiectului eDrone, vă rugăm să accesați pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/eDroneProject


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda