"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Sesiunea Focus-grup (4), organizată în cadrul proiectului RESTART

  În data de 7 septembrie 2021, la  departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne  a Universității Agrare de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului RESTART (nr....
Concursul planurilor de afaceri

                        În perioada  20-21 Septembrie  2021 a fost organizat  Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul...
Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...

 

Misiunea Comitetului sindical constă în apărarea intereselor social-economice ale angajaților-membri de sindicat.

Domeniile de competență ale Comitetului sindical:

 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Contractul colectiv de muncă;
 • Apărarea drepturilor salariaților;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecția muncii și ocrotirea sănătății salariaților;
 • Creșterea sporurilor salariale;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislației în vigoare;
 • Îmbunătățirea condițiilor locative ale membrilor de sindicat;
 • Organizarea odihnei și a tratamentului balneoclimateric al angajaților;
 • Sporirea eficienței managementului sindical.

 

MEMBRII COMITETULUI SINDICAL 

Virgiliu MOREI

dr., conferențiar universitar

președinte al Comitetului sindical al UASM

022 312298

Nicolai CAZMALÎ

dr., conferențiar universitar

Facultatea de Agronomie

022 432183

Victor SFECLĂ

lector superior universitar

Facultatea de Horticultură

022 432205

Andrei ROMANCIUC

lector universitar

Facultatea de Economie

022 432384

Mihail MOROZ

lector universitar

Facultatea de Medicină Veterinară

022 312322

Petru VOLEAC

lector universitar

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

022 432348

Iulia CORMAN

lector superior universitar

Facultatea de Cadastru și Drept

022 432283

Radion COȘALÎC

Blocuri didactice și cămine studențești

022 312259

Viorica LUPU

Servicii auxiliare

022 432592

 

COMPONENȚA COMISIILOR COMITETULUI SINDICAL 

 1. COMISIA ORGANIZARE, EVIDENȚĂ ȘI SECRETARIAT

Virgiliu MOREI – președinte

Andrei ROMANCIUC – contabil 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Mihail MOROZ – președinte

Petru VOLEAC

Nicolai CAZMALΠ

 1. COMISIA PENTRU PROBLEME PROFESIONALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE

Virgiliu MOREI – președinte

Iulia CORMAN

Radion COȘALÎC

 1. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚILE CULTURALE ȘI SPORTIVE

Viorica LUPU – președinte

Victor SFECLĂ

Andrei ROMANCIUC

 1. COMISIA DE REVIZIE FINANCIARĂ

Vadim COJOCARI – președinte

Alexei BIVOL

Ludmila CIPILENCU

 

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI SINDICAL

PE ANUL 2019 

Nr.
crt.

Denumirea măsurilor

Termenul îndeplinirii

Responsabili

1.             

Examinarea și aprobarea planului de activitate al Comitetului sindical al angajaților

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

2.             

Examinarea proiectului de buget și aprobarea bugetului pe anul 2019

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

3.             

Organizarea negocierilor colective pentru actualizarea Contractului colectiv de muncă

Ianuarie-februarie

Comisia organizare, evidență și secretariat,

Comisia de negocieri

4.             

Planificarea activității comisiilor Comitetului sindical

Februarie

Președinții comisiilor Comitetului sindical

5.             

Monitorizarea permanentă a respectării în universitate a drepturilor angajaților,
a prevederilor legislației muncii și actelor normative în vigoare etc. și reacționarea adecvată în cazul încălcării lor

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

6.             

Amplificarea colaborării Comitetului sindical cu angajații facultăților/subdiviziunilor (întruniri periodice, rețele de socializare etc.)

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

7.             

Evaluarea condițiilor de muncă ale angajaților la locurile de muncă

Februarie-iunie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

8.             

Organizarea activităților culturale, sportive și a altor evenimente pentru membrii de sindicat (concerte, teatre, activități team-building, excursii cu scop de vizitare a monumentelor de artă din Republica Moldova ș.a.)

Pe parcursul anului

Comisia privind activitățile culturale și sportive

9.             

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei de 8 Martie

Martie

Comisia organizare, evidență și secretariat

10.         

Examinarea cererilor angajaților Universității pentru acordarea ajutorului material

Pe parcursul anului

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

11.         

Analiza cererilor membrilor de sindicat privind îmbunătățirea condițiilor de trai

Februarie

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

12.         

Acordarea foilor de tratament angajaților Universității la stațiunile balneoclimaterice

Pe parcursul anului

Sindicatul Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

13.         

Participarea la organizarea manifestărilor culturale consacrate Zilei copiilor

Iunie

Comisia privind activitățile culturale și sportive

14.         

Acordarea foilor de odihnă copiilor angajaților Universității la taberele de vară

Iunie-august

FNSAA Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

15.         

Controlul pregătirii blocurilor didactice și căminelor către noul an de studii

August-septembrie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

16.         

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei Profesorului, Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

Octombrie-decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

17.         

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comitetele sindicale de ramură și ale altor universități din RM

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

18.         

Informarea sistematică a angajaților Universității despre schimbările în legislația muncii și salarizării

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

19.         

Verificarea activității financiare a Comitetului sindical de către Comisia de revizie

Noiembrie

Comisia de revizie financiară

 

Organizarea conferinței anuale de dare de seamă a Sindicatului UASM

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

21.         

Organizarea activităților culturale consacrate sărbătorilor de iarnă

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda