Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Componenţa nominală a juriilor

Componenţa nominală a juriilor la facultatea economie (ciclul I)

ANUL I:

Sîrbu Olga, şef catedră „Economie generală”, dr., conf. univ.- preşedinte;

Burbulea Rodica, dr., conf univ., catedra „Marketing şi achiziţii” -membru;

Cozari Ana, şef catedră „Limbi moderne”, dr., conf. univ.  - membru;

Movileanu Pavel, şef catedră „Ştiinţe socio-umane”, dr. hab., prof. univ. - membru;

Dobrovolschi Ludmila, prodecan, lect. univ., catedra „Business şi administrare” – membru;

Şevciuc Tatiana, dr., conf.univ., catedra „Contabilitate”- membru.

ANUL II:

Mocanu Natalia, şef catedră „Finanţe şi bănci”, dr. hab, conf. univ.- preşedinte;

Gherman Olimpiu, dr., conf. univ., catedra „Economie  generală” - membru;

Movileanu Veronica, dr., conf. univ, catedra „Marketing şi achiziţii”- membru;

Morei Vergiliu, dr., conf.univ. catedra „Business şi administrare” - membru;

Mardari Liliana, prodecan, lect.. univ., catedra „Finaţe şi bănci” – membru;

Frecăuţeanu Alexandru, dr. hab.,, prof.univ., catedra „Contabilitate”.

ANUL III:

Tomiţa Petru, decan, dr., prof univ. - preşedinte;

Litvin Aurelia, şef catedră „Business şi administrare”, dr. hab., conf. univ. - membru;

Gangan Svetlana, şef catedră „Marketing şi achiziţii”, dr., conf. univ. - membru;

Moroi Elena, dr., conf. univ., catedra „Economie generală” - membru;

Beţivu Ala, dr., conf. univ., catedra „Finaţe şi bănci” – membru;

Bulgaru Veronica, dr., conf. univ., catedra „Contabilitate”-membru.

Componenţa nominală a juriului la facultatea economie (ciclul II)

Tomiţa Petru, decan, dr., prof univ. - preşedinte;

Cimpoieş Dragoş, dr. hab., prof. univ., catedra „Business şi administrare” - membru;

Bujor Tatiana, dr., conf. univ., catedra „Economie generală” - membru;

Nisteriuc Alexandru, dr., conf., univ. inter. catedra „Business şi administrare” - membru ;

Melnic Viorel, dr., conf. univ., catedra „;Marketing şi achiziţii” – membru;

Cojocari Vadim, sef catedră „Contabilitate”, dr.. conf. univ.+membru.


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM