UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Mesajul decanului

Facultatea de Medicină Veterinară își începe istoria în anul 1974 prin fondarea, în cadrul Facultății de Zootehnie, a Secției de medicină veterinară, care în aprilie 1976 a fost reorganizată în facultate de sine stătătoare. Timp de peste 20 de ani facultatea a fost condusă de unul dintre fondatorii acesteia E. Zgardan, profesor universitar, membru cor. al AŞM, apoi de către conf. univ. Gh. Donica. Din 2017 decan al facultății este Popovici Mihail dr., conf. univ.

În cei aproape 45 de ani de activitate, Facultatea de Medicină Veterinară a pregătit peste 3000 de medici veterinari, dintre care, cca 350 pentru țările din Asia, Africa şi America Latină. În această perioadă de timp și-au perfectat și susținut tezele 9 doctori habilitaţi şi 32 de doctori în medicină veterinară şi biologie.

Astăzi la Facultatea de Medicină Veterinară, unde activează peste 30 cadre ştiinţifice-didactice, inclusiv 5 doctori habilitaţi şi 18 doctori în științe, își fac studiile aproximativ 300 de studenți, inclusiv 40 din alte țări.

Facultatea pregătește medici veterinari după un program de studii integrate (licență și master), care cuprinde 6 ani de studii, formă de învățământ cu frecvență, respectiv 360 de credite transferabile, care finalizează cu aprofundarea cunoștințelor în ultimul an de studii (aproximativ 60 credite) la una din cele trei specializări masterale:

- Managementul sănătății animalelor de rentă;

- Managementul sănătății animalelor de companie, sport și exotice;

- Managementul calității și Siguranța Alimentelor.

În conformitate cu prevederile Strategiei în domeniul Siguranței Alimentelor pentru anii 2018-2022, la moment a demarat procesul de modificare și armonizare a Planului de Învățământ a specialității Medicină Veterinară la cerințele UE.

Internaționalizarea Planului de învățământ la specialitatea Medicina Veterinară prin implementarea completă și corectă a prevederilor Directivei 2013/55/UE, cu operarea modificărilor respective, va asigura cooperarea mai eficientă cu facultățile similare din țările Uniunii Europene, recunoașterea diplomelor de absolvire, achiziționarea manualelor de specialitate bine cunoscute la nivel internațional, încurajarea participării cadrelor didactice și a studenților în cadrul programelor de mobilitate academică și a studiilor pe termen scurt peste hotare, atragerea studenților străini la studii etc.

După finalizarea studiilor superioare integrate, medicii veterinari – masteri în domeniile în domeniile respective î-și pot desfășura activitate în diverse instituții de stat și private, cum sunt Agenția Națională și Subdiviziunile Teritoriale municipale și raionale pentru Siguranța Alimentelor, fermele de animale și păsări, clinicile și cabinetele veterinare, farmaciile și depozitele veterinare, laboratoarele de expertiză sanitar veterinară a produselor și alimentelor de origine animală în unitățile de sacrificare, procesare, depozitare și comercializare, în piețele agricole și instituții de alimentație publică.

 

 

 


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI