UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale

Denumirea proiectului

Executanţi

Suma

1. Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România – Republica Moldova – Ucraina,   MIS ETC CODE 1549.

Proiectul a fost prezentat şi lansat pe 26 noiembrie, 2013.

Coord. proiect. – acad. S. Chilimar

Executanţi:

conf. univ. V. Lupan;

A. Chiţanu şi alţii

431 mii Euro

2. Metode non hormonale utilizate în reproducerea şi ameliorarea producţiei de lapte la caprine. Proiect internaţional AUF (2011 – 2014).

S-a organizat stagieri şi lucrări de laborator cu participare internaţională (Grecia, Croaţia, Macedonia, Moldova) pe tema „Modularea imunogenetică a producţiei de lapte la caprine”.

Codirector – con. univ. V. Petcu

Executanţi:

conf. univ. E. Scripnic

Participanţi:

Rotaru A. şi alţii

35 mii Euro


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI