UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

 

Departamentul pentru relații internaționale este organizat în scopul facilitării procesului de internaționalizare a sistemului de învățământ, promovării imaginii Universității pe plan internațional şi fortificarea parteneriatului cu instituții și organizații similare de peste hotare.

Colaborarea internațională a UASM a cunoscut o dezvoltare mai amplă din anul 1976, odată cu sosirea la studii la Facultatea de pregătire preuniversitară a primilor 25 de studenți străini, care reprezentau 12 țări din Asia, Africa şi America Latin. În cadrul acestei facultăți au fost pregătiți peste 1000 de cetățeni străini pentru admitere la facultățile UASM.  

Departamentul Relații Internaționale promovează o politică activă şi permanentă de colaborare cu diferite Organizații şi Instituții Superioare de Învățământ de peste hotare. Această colaborare activă oferă posibilitatea participării studenților și  cadrelor didactice la programe de mobilităţi şi de formare profesională în domeniu. 

Dezvoltarea dimensiunii internaționale la UASM şi anume: eficientizarea  managementului universitar, introducerea  cursurilor în limbi străine, ajustarea programelor de studii la standardele internaționale,  crearea laboratoarelor științifice şi de cercetare,  atragerea lectorilor internaționali, organizarea de evenimente cu caracter internațional,  precum şi   consolidarea relațiilor dintre UASM și mediul economic se datorează impactului  pe care îl au proiectele   de consolidare a capacităților cu sprijinul programului Uniunii Europene.  În ultimii ani la UASM sau implementat peste 30 de proiecte din cadrul programelor  Tempus, Tineretul în acțiune, Erasmus Mundus, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Erasmus+.

 


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI