Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

 

CARACTERUL INOVATIV

Potențialul de inovare în ansamblu este abilitatea de a oferi părților interesate o nouă abordare a predării cursurilor de specialitate prin practici de laborator pentru specialiștii din sectorul agroalimentar din instituțiile de învățământ superior din țările partenere. Acest lucru se va realiza prin intermediul platformei de schimb permanent între profesori, specialiști de laborator și colegii lor din UE prin portalul Moodle găzduit de ISLE. Prin intermediul acestei platforme, noi informații, noi reguli, regulamente, proceduri vor fi distribuite în limba engleză și în limbile naționale atunci când este necesar. Studenții vor avea acces la platformă, care va oferi, de asemenea, posibilitatea de a găsi locuri de pregătire practică, stagii sau locuri de muncă.

Suporturile pedagogice vor fi produse sub formă de manuale electronice, filme, lecții înregistrate și on-line.

Parteneriatul dintre laboratoare și instituțiile de învățământ superior: specialiști în laboratoare vor fi implicați în procesul educațional, vor fi invitați să ofere cursuri, să informeze profesorii despre noi metode, texte juridice, regulamente UE, proceduri și vor contribui la dezvoltarea lor profesională permanentă; Instituțiile de învățământ preuniversitar vor organiza cursuri post-diplomatice pentru laboratoarele naționale, regionale și departamentale, direct la instituțiile de învățământ superior, în laboratoare. Prin acest parteneriat, studenții vor avea posibilitatea de a-și desfășura activitatea în laboratoare și vor fi, de asemenea, invitați la cursuri post-diplomatice pentru a-și îmbunătăți continuu abilitățile ca element esențial al profesiei lor viitoare. Relațiile stabilite cu partenerii din UE vor permite universităților din țările partenere să-și extindă contactele internaționale și să creeze condiții pentru participarea activă la formarea continuă a specialiștilor de laborator.

Cursurile elaborate pentru studenții instituțiilor de învățământ superior vor fi oferite pe baza sistemului de învățământ dual: 50% din orele de instruire vor fi petrecute în sala de clasă și 50% în laboratoare aparținând instituțiilor de învățământ superior sau în alte laboratoare datorită parteneriatelor stabilite.

 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea controlului calității produselor agroalimentare în țările care au devenit recent membre ale UE prin îmbunătățirea pregătirii specialiștilor lor.

Proiectul se ocupă de partea din acord referitoare la siguranța produselor alimentare și a produselor agricole, care poate fi asigurată prin controlul adecvat al laboratorului și prin apropierea de legislația și standardele UE.

IMPACTUL AȘTEPTAT

SAUM va fi responsabil pentru următoarele activități: identificarea condițiilor pentru recrutarea de doctoranzi străini, profesori și cercetători de la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova; să organizeze ateliere de lucru privind cele mai bune practici în ceea ce privește crearea capacităților instituționale; să facă un set de recomandări pentru managementul cercetării universitare și dezvoltarea talentului; să organizeze seminare cu privire la competențele pe plan internațional ale absolvenților relevanți pentru angajatori. Noul curs "Practica de laborator" va fi introdus la specialitățile Zootehnie și Medicină Veterinară.

STRUCTURA PACHETELOR DE LUCRU

 WP 1 Analiza cunoștințelor și abilităților necesare laboratoarelor și elaborarea de referințe.

WP 2  Instruirea în țările UE

WP 3  Elaborarea strategiei de evaluare a calității.

WP 4 Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului.

WP 5 Management și comunicare.

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM