Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

 Cofonded             Cofonded   

 

Obiectiv major

Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice

-          Identificarea unde se pot aplica cele mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților moldovenești;

-          Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova.

-          Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;

-          Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului;

-          Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova;

-          Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica Moldova.

 

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM