Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

 

 

 

ŞEDINŢA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI ELEVATE

 

În data de 9 octombrie 2020, a avut loc şedinţa de încheiere a proiectului Elevate – Elevarea internaționalizării învățământului superior în Moldova (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), în care UASM este partener.

Proiectul Elevate, primul  proiect gestionat în totalitate de către o instituție de învățământ superior din Moldova, ASEM, se implementează  la UASM, începând cu 2016. Obiectivul de bază – dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale, care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridice calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA. 

Cele 7 pachete  de lucru conțin obiective specifice, printre care: 1. Dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova;  2. Crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor şi 3. Consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

UASM, în calitate de partener, în perioada  derulării proiectului, a participat la realizarea tuturor activităților planificate: realizarea chestionărilor interne și analiza rezultatelor. Elaborarea actelor normative ce țin de internaționalizarea IÎS: Strategia pentru creșterea calității  în sfera mobilității academice în  cadrul UASM;  Ghid pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini; Plan de acțiuni a UASM pentru integrare în Spațiul European de Cercetare (ERA); Regulament cu privire la organizarea și recunoașterea mobilității academice în UASM;  Recomandări pentru managementul proiectelor universitare și cercetare și dezvoltare de talente. A fost revizuită și actualizată Strategia de Internaționalizare a  Universității Agrare de Stat din Moldova. 

La Departamentul III, Facultatea Economie, a fost fondat laboratorul, în care a fost instalat echipament de traducere simultană, achiziționat în cadrul proiectului. 

Echipa proiectului UASM a participat la vizitele de studiu în universitățile europene, unde a învățat din experiența partenerilor europeni.

În ședința de încheiere, Olesea Sîrbu, coordonator  al proiectului, prorector pentru relații și proiecte internaționale ASEM a mulțumit partenerilor pentru buna implementare a  obiectivelor proiectului, menționând în același timp și suportul oferit de către universitățile-partenere din Uniunea Europeană.

Din partea UASM la ședința de finalizare a proiectului ELEVATE au participat: Elena SCRIPNIC, prorector pentru relații internaționale şi Svetlana PETRAȘCU, specialist Relații Internaționale. Dna Elena SCRIPNIC, coordonator instituțional al proiectului, în comunicatul său a  vorbit despre  importanța  creării funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor, precum și  despre activitățile de   internaționalizare, care au avut loc pe parcursul implementării proiectului, impactul și sustenabilitatea proiectului. 

Proiectul Elevate este finanţat de către UE prin programul Erasmus+. Mai multe informații despre ELEVATE pot fi găsite pe http://elevate-project.md/  şi pe pagina ELEVATE a UASM https://www.uasm.md/ro/elevate  

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM