UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

SUSŢINEREA TEZEI A DLUI CATARAGA Ivan

15.03.2022

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, anunță susținerea preliminară a tezei de doctorat cu titlul:

Particularitățile selecției liniilor specializate ale albinelor carpatice”

elaborată de studentul – doctorand CATARAGA Ivan

Domeniul științific: Științe agricole

Specialitatea științifică: 421.03 – Tehnologia creșterii animalelor şi obținerii produselor animaliere

Conducător de doctorat: EREMIA Nicolae, dr. hab., prof. univ

În cadrul Facultății de Agronomie (str. Mircești, 58), departamentul MACSA, la 24 martie 2022, ora 1400, va avea loc ședința de Evaluare preventivă a tezei de doctor, bl 2, aula 207.

    Comisia de îndrumare:

  1. ROTARU Ilie, dr. hab., prof. univ.
  2. SCRIPNIC Elena, dr., conf. univ.
  3. MARDARI Tatiana, dr., conf. univ.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI