Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dlui GHEORGHIȚA Andrei

26.03.2021

 

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor cu titlul:

Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere”,

Candidat: GHEORGHIȚA Andrei

Domeniul științific: Științe tehnice

Specialitatea științifică: 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Conducător de doctorat: SERBIN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar.

 

În cadrul Facultății Inginerie Agrară și Transport Auto, la 14.04.2021, ora 1400 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chișinău, str. Mircești 56, et. 3, sala 318, tel.: (+373 22) 432 330.

Comisia de doctorat:

  1. Marian Grigore, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UASM, preşedinte
  2. Nazar Boris, doctor în ştiinţe tehnice, conferențiar universitar, UASM, membru
  3. STOICEV Petru, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UTM, membru
  4. Melnic Iurie, doctor în ştiinţe tehnice conferenţiar universitar, UASM, membru
  5. GADIBADI Mihail, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, membru
  6. Cerempei Valerian, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, referent
  7. LÎSÎI Radu, doctor în ştiinţe tehnice, director SRL ”Ecoplantera” , referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Agricolă Republicană și la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Link-ul ședinței 

meet.google.com/vta-zcjj-mpi

 

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM