UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dnei Alina CARADJA

08.06.2021

Data evenimentului:

18.06.2021, ora 13:00

 

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova,

elaborată de studenta–doctorandă CARADJA ALINA

Domeniul științific: Științe sociale și economice

Specialitatea științifică: 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Conducător de doctorat: PRISĂCARU Veronica, dr., conf. univ.

 

În cadrul Facultății de Economie, la 18.06.2021, ora 1300 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti 46, et. 3, sala 326, Departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne”, tel.: (+373 22) 432 432.

Comisia de doctorat:

  1. CIMPOIEȘ Dragoș, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UASM, preşedinte
  2. PRISĂCARU Veronica, doctor în științe economice, con-ferențiar universitar, UASM, secretar ştiinţific
  3. LITVIN Aurelia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UASM, referent
  4. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UTM, referent
  5. JALENCU Marian, doctor în științe economice, conferențiar universitar, USM, referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă și la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare

Link-ul ședinței: meet.google.com/tuh-xwhh-gqd.

 

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI