UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dnei FETESCU Cezara

18.03.2022

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, anunță susținerea preliminară a tezei de doctorat cu titlul:

”Sporirea performanței managementului administrației publice locale ca premisă a dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova”

elaborată de studenta – doctorandă FETESCU Cezara

Domeniul științific: Științe sociale și economice

Specialitatea științifică521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător de doctorat: Aurelia LITVIN, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

În cadrul Facultății de Economie, departamentul Administrarea afacerilor și limbi moderne, aula E-326,la 30 martie 2022, ora 1330 , va avea loc ședința de evaluare preventivă a tezei de doctor în științe economice.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI