Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dnei Inna BÎLICI

23.11.2020

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului instituțiilor din învățământ și cercetare din agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile Republicii Moldova”,

elaborată de studenta–doctorandă Inna BÎLICI

Domeniul științific: Științe agricole

Specialitatea științifică: 411.06 Pomicultură

Conducător de doctorat: BALAN Valerian, dr. hab., prof. univ.

 

În cadrul Facultății de Horticultură, la 04.12.2020, ora 1400 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti 46, et. 3, sala 305, Departamentul de horticultură I, tel.: (+373 22) 432 304, fax: (+373 22) 312265.

Comisia de doctorat:

  1. BUCARCIUC Victor, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor cercetător, PIÎCA, preşedinte
  2. BALAN Valerian, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, membru
  3. ISTRATE Mihai, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, UASMV Iaşi, referent,
  4. BUJOREANU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferențiar cercetător, IGFPP, referent
  5. PEŞTEANU Ananie, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, UASM, referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Agricolă Republicană

și la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

PS. pentru a primi linkul ședinței Vă rugăm să scrie la adresa biliciinna@gmail.com

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM