Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dnei Ludmila DOBROVOLSCHI

01.12.2020

 

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor

Candidat: DOBROVOLSCHI Ludmila

Conducător ştiinţific: LITVIN Aurelia, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03 – 46 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Tema tezei: „Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant”.

Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Data: 18.12.2020

Ora: 1000

Local: mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42, etajul 3, sala E - 326

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/56536/ şi Biblioteca Științifică Agricolă Republicană, UASM.

Şedinţa se va desfăşura în regim on-line la https://meet.google.com/kdw-pjtj-egv

 

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM