UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

SUSŢINEREA TEZEI A DNEI MARIANA CARAMAN

23.12.2021

Data evenimentului:

5 ianuarie 2022, ora 14.00

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Utilizarea unor preparate cu microorganisme benefice în cunicultură

elaborată de studenta–doctorandă Caraman Mariana

Domeniul științific: Științe agricole

Specialitatea științifică: 431.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară

Conducător de doctorat: MOSCALIC Roman, doctor habilitat, academician AII.

În cadrul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, la 05.01.2022, ora 1400 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor, on-line, MD 6525, rl Anenii Noi, s. Maximovca, str. Școlară 15, et. 2, sala 215, tel.: (+373 22) 359 350.

Comisia de doctorat:

1. BALAN Ion, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, președinte;

2. MOSCALIC Roman, doctor habilitat în medicină veterinară, acadimician AII, conducător de doctorat;

3. STARCIUC Nicolae, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor universitar, referent oficial;

4. SÎRBU Tamara, doctor în biologie, IMB, referent oficial;

5. SPÂNU Marina, doctor habilitat în medicină veterinară, profesor USAMV, Iași, România, referent oficial.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă și la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare

Link-ul ședinței: https://meet.google.com/axr-vhij-bgz

 

 

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI