UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Susţinerea tezei a dnei PETRAȘCU SVETLANA

20.04.2022

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe economice

Candidat: PETRAȘU SVETLANA

Conducător ştiinţific: Dna Aurelia LITVIN, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: 521.03-22-3

Tema tezei: „Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea spațiului rural din Republica Moldova”

Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Data: 26 mai 2022

Ora: 13:00

Local: Departamentul „ Administrarea afacerilor și limbi moderne”, et. 3, sala 326, blocul  Economie,  str. Mircești, 42, or. Chișinău

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM

pagina web a ANACEC (www.cnaa.md)

Susținerea tezei de doctor poate fi urmărită on-line accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=s3ElgTEpHQw

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI