UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

SUSŢINEREA TEZEI DOMNULUI ȘEREMET DUMITRU

29.08.2022

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe inginerești

Candidat: Șeremet Dumitru

Conducător ştiinţific: Marian Grigore, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 255.02-21-35

Tema tezei: Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor tribologice renovate cu materiale eterogene

Specialitatea: 255.02. Tehnologii și mijloace tehnice pentru industria produselor agricole

Data: 29 Septembrie 2022

Ora: 14:00

Local: Chișinău, str. Mircești, 56, facultatea Inginerie Agrară și Transport Auto, sala I-318.

 

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM

pagina web a ANACEC (www.cnaa.md)

Rezumat

Teza

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI