"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Noutăți

Cofonded      uniclad

 

Întâlnirea de lucru în cadrul Proiectului UniClaD

 

În data de 14.09.2021 a avut loc întâlnirea de lucru (în format on-line) a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au axat  pe lansarea proiectelor pilot din cadrul Clusterelor cu referire la  Foaia de parcurs pentru proiectele pilot, care urmează să fie implementate  de către Universitățile din țările partenere a proiectului UA, AZ și MD.  Scopul acestei întâlniri  s-a axat pe oferirea reperelor clare pentru dezvoltarea proiectelor-pilot care să fie implementate  de instituțiile UA, AZ și MD. Perioada de implementare: iulie 2021-octombrie 2022.

 

 

 


Ședința de lucru a Consorțiului Proiectului UniClaD

 

 

În data de 31.05.2021,  în format on-line  a avut loc ședința de lucru a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

În cadrul ședinței de lucru s-au întrunit atât   partenerii   IÎS din UE cât și partenerii IÎS din Parteneriatul Estic.

Ședința a fost moderată de coordonatorul proiectului Dna Irma Servante, Universitatea KUAS din Lituania.

În cadrul ședinței s-au abordat următoarele  subiecte  și anume:

 • Raportul de progres privind implementarea proiectului, parvenit de la Comisia UE;
 • Studierea experienței UE cu  privire la dezvoltarea clusterelor și participarea IÎS în această activitate;
 • Dezvoltarea cadrului legal de funcționare a clusterelor;
 • Crearea centrelor de expertiză în cadrul universității;
 • Elaborarea unui curs nou pentru programul de Master și Doctorat;
 • Diseminarea activităților de proiect

Ședința s-a încheiat  cu discuții cu privire la sarcinile pentru  implementarea  proiectului în următoarele 3 luni (06-08.2021)

 

Meeting 31.05.2021 LegalAspects 01

31 May2021Meeting Agenda (3) 1

 

 


Întâlnirea de lucru în cadrul Proiectului UniClaD

 În data de 31.05.2021  a avut loc întâlnirea de lucru a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

În cadrul ședinței s-au întrunit  partenerii   proiectului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.  

De asemenea, Dna  Larisa CAISÎN a prezentat rezultatele proiectului, implementate până la moment.

Ședința a continuat cu discuții cu privire la implementarea în general a proiectului, obstacolele întâmpinate în implementarea operațională și  financiară și au fost  propuse soluții  pentru diminuarea lor.

 

 


WORKSHOP, dedicat zilei Europei 

 Proiectul nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD a  fost prezentat în cadrul  workshop-ului, dedicat zilei Europei 2021, organizat în  data de 13 mai  2021, online, videoconferință, utilizându-se  aplicația Google Meet. Evenimentul  dat a fost inițiat și organizat de către Departamentul Relații Internaționale.

 Coordonatorul instituțional Larisa CAISÎN, profesor universitar a prezentat  obiectivele și realizările proiectului.  Participanții la eveniment s-au familiarizat cu rezultatele proiectului , au primit răspunsuri la întrebări.

Dna Elena SCRIPNIC a menționat  că   noul Program Erasmus+ are un buget mai mare și a îndemnat participanții să  aplice  la Program cu noi proiecte de susținere a Învățământului Superior , focalizate pe educație, cercetare și formare profesională continuă ,  care facilitează realizarea priorităților strategice și obiectivele strategiei de internaționalizare a Universității Agrare de Stat din Moldova.

Mai multă informație despre proiect: www.uasm.md/ro/uniclad și la https://www.facebook.com/UniClad-103647975056124

 

 


Întâlnirea de lucru în cadrul Proiectului UniClaD

 În data de 31.03.2021 a avut loc masa  de lucru (în format on-line) a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

Evenimentul a fost moderat de Dna Elena SCRIPNIC, șefa Departamentului Relații Internaționale, membru a echipei de implementare a proiectului UniCLaD.

Dna Larisa CAISÎN, coordonator instituțional UASM al proiectului UniClaD a raportat despre activitățile de performanță a realizării proiectului în primele 3 luni a anului 2021 și planul de lucru pe următoarele luni. Deasemenea, s-a prezentat propuneri pentru înființarea centrului ECO BIOTECNOLOGII ÎN AGRICULTURĂ.

Dna Elena SCRIPNIC a  prezentat   Strategia și PLANUL DE LUCRU al Centrului de expertiză,. UASM

Mai mulți invitați, s-au expus asupra Înființării Centrului și echipamentului, care urmează să fie procurat. 

 


Ședința de lucru în cadrul Proiectului UniClaD

 

În data de 24.03.2021  a avut loc întâlnirea de lucru (în format on-line) a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

Ședința a fost moderată de Irma SERVAITE, coordonatorul Proiectului de la Universitatea de Științe Aplicative din  Kaunas, Lituania.

În cadrul ședinței s-au întrunit  partenerii   proiectului. Conform programului fiecare partener a prezentat descrierea centrului de cercetare, care ulterior va duce la formarea unui cluster.

Dna Larisa CAISÎN, coordonator instituțional al proiectului a prezentat principiile de formare și obiectivele Centrului        „Eco-biotehnologii în agricultură”, care va fi fondat în cadrul facultății de agronomie.  Au fost explicate acțiunile de implementare a centrului, dezvoltarea serviciilor și stabilirea parteneriatelor cu potențialii clienți.

Ședința a continuat cu discuții cu privire la activitățile realizate cu privire la implementarea în general a   acestor Centre în toate Instituțiile de Învățământ a Parteneriatului estic.

 

 


Întâlnirea de lucru  în cadrul proiectului UniClaD

 

În data de 26 ianuarie 2021, în format on-line a avut loc întâlnirea de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+.

Dna Larisa Caisîn, coordonatorul instituțional al proiectului  a condus ședința, menționând punctele importante din discuțiile, care s-au axat pe următoarele subiecte:

 1. Obiecții cu privire la Monitoringul Proiectului, oferite de către Coordonatorul Proiectului Irma Sernaite și anume: reînnoirea curriculei pentru studenții ciclul II ”Managementul Creșterii animalelor și apicultura”, diseminarea informației despre proiect, procurarea echipamentului, dezvoltarea clusterelor în conformitate cu Legislația Națională.
 2. Raport cu privire la realizarea activităților proiectului UniClad la UASM;
 3. Raport cu privire la realizarea activităților proiectului UniClad la Universitatea de Stat din Comrat.
 4. Raport cu privire la realizarea activităților proiectului UniClad de către ”Oil Pak”
 5. Raport cu privire la realizarea activităților proiectului UniClad de către ”Terafix”
 6. Discuții cu privire la implementarea pachetelor de lucru a proiectului.

  

 


MASA ROTUNDĂ în cadrul proiectului UniClaD

 În data de 2.12.2020 la UASM la Departamentul II, Facultatea Agronomie  a avut  loc  Masa Rotundă, organizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+.

Discuțiile s-au axat pe următoarele subiecte:

 1. Caracteristica nutrițională a aditivelor organici produși de companii din Republica  Moldova;
 2. Aspecte privind îmbunătățirea calităților cărnii prin utilizarea aditivilor organici;
 3. Eficiența utilizării aditivilor furajere în alimentația pasărilor

Dna Larisa Caisîn, coordonatorul instituțional al proiectului,  a menționat despre importanța si utilizarea aditivilor în alimentația păsărilor  și formarea clusterelor cu implicarea universității și agenților economici.

În urma dezbaterilor, la care au participat profesori și studenții s-a constatat necesitatea dezvoltării clusterelor, precum și dezvoltarea  unei cooperări mai strânse între mediul academic și comunitatea de afaceri.

   


 Monitorizarea Proiectului UniClaD de către Oficiul Național Erasmus + din Moldova

 

În data de 25.11.2020 Oficiul Național Erasmus + din Moldova a efectuat  procesul de monitorizare (în format on-line) a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD, nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+, care se realizează la UASM în perioada 2019-2022.

În cadrul ședinței s-au întrunit toți partenerii  naționali al proiectului. Ședința a fost   deschisă de  Dna prorector pentru relații internaționale, Elena SCRIPNIC, care a  menționat importanța  implementării proiectului, care are ca obiectiv major  crearea de centre inovatoare ca condiții prealabile pentru dezvoltarea și funcționarea cu succes a grupurilor agroindustriale.

Conform programului de monitorizare sa discutat despre  activitățile realizate și dezvoltate  pe parcursul unui an de activitate, precum și despre  obstacolele întâmpinate în implementarea operațională și  financiară și au fost  propuse soluții  pentru diminuarea lor.

Dna Larisa CAISÎN, coordonator instituțional al proiectului UniClaD a prezentat un raport de realizare a planului de activitate pe perioada monitorizată și a comunicat sarcinile care urmează să fie realizate în următoarea etapă de implementare a proiectului.

 

   


Atelierul de lucru organizat de proiectul UniClad

 În data de 24 noiembrie 2020 în cadrul proiectului, „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD. Nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, co-finantat de UE prin programul Erasmus+  a fost  organizat  un atelier  de lucru  în  format on-line dedicat problemelor economice și juridice ale funcționării clusterelor. Scopul atelierului de lucru al proiectului a fost împărtășirea experienței partenerilor  europeni de proiect în ceea ce privește centrele inovatoare ca condiții prealabile pentru dezvoltarea și funcționarea cu succes a clusterelor.

Universitatea din Debrecen  a prezentat experiența despre mediul juridic al clusterelor din Ungaria. Institutul Federal de Economie Agricolă, Cercetare Rurală și Montană, Austria, s-a împărtășit  cu experiența  sa despre  Clusterul Vacanțe Austriece din cadrul fermei (cu accent pe aspecte juridice și economice). Colegiul Universitar pentru Pedagogie Agrară și de Mediu (Viena) a prezentat experiența sa  despre Cluster Green Care.

             Doamna Joanna Wisniewska de la Universitatea de Științe ale Vieții din Poznan a avut o prezentare despre aspectele juridice și economice ale operațiunilor de cluster în Polonia, prezentând un studiu de  caz al clusterului alimentar din sudul  or. Wielkopolska.

            Pe parcursul desfășurării atelierului și ceilalți parteneri ai proiectului au împărtășit experiența  sa despre operaționalizarea Clusterelor.

             Dna Irma Servaite, coordonarea proiectului a anunțat despre pașii suplimentari ce urmează pentru buna funcționare a proiectului și anume:  chestionarul  privind evaluarea atelierului și definirea unor instruiri ulterioare, inclusiv editarea „foii de parcurs” pentru crearea centrelor de expertiză. 

  


WORKSHOP, organizat în cadrul proiectului UniClaD

 

 În data de 20.11.2020 la UASM a avut  loc seminarul în format on-line, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, cofinanțat de UE prin programul Erasmus+.

În cadrul evenimentului a fost organizată Masa rotundă „  Creșterea capacității universităților de a iniția și participa la dezvoltarea clusterelor pe principiile inovației și durabilității”

Participanții la eveniment au fost informați despre  oportunități de dezvoltare a inițiativelor de cluster în domeniul complexului agro-industrial din regiune.

Dna Larisa Caisîn, coordonatorul instituțional al proiectului, șefa Departamentului 2,  Facultatea  Agronomie  a dat câteva exemple pozitive de dezvoltare a inițiativelor de cluster și a evidențiat scopul  și obiectivele principale ale proiectului.

Dna Elena Scripnic, prorector pentru relații internaționale, membru al Proiectului UniClaD, a prezentat principalele obiective ale proiectului  și a prezentat modele  posibile de  clustere.

Vladimir Anton, reprezentantul SOCIETATĂȚII  COMERCIALE TERAFIX, SRL , partener al proiectului UniClaD  a vorbit despre rolul fermelor mici în dezvoltarea clusterelor și pentru dezvoltarea economică regională a Republicii Moldova. El a prezentat inovația și produsele furajere, menționând că compania este specializată pe ciclul de producție închis. În cadrul proiectului compania va servi o bază practică pentru profesori și studenți, va participa la crearea condițiilor prealabile pentru dezvoltarea modelului-cluster „Producția de furaje în regiunea R. Moldova”.

Denis ANTON, directorul  SOCIETATĂȚII  COMERCIALE TERAFIX, SRL în calitate de reprezentant al părților interesate, a vorbit despre impactul proiectului asupra dezvoltării rețelei de producători locali de produse aditive pentru hrana animalelor.

În urma dezbaterilor, la care au participat profesorii, studenții ciclul II și III s-a constatat necesitatea dezvoltării clusterelor, precum și dezvoltarea  unei cooperări mai strânse între mediul academic și comunitatea de afaceri.

 Atelier de lucru în cadrul proeictului UniClaD dedicat clasterelor formate în țările UE
  

În data de 12 iunie 2020, a fost desfăşurat atelierul  de lucru dedicat exemplelor de claster din țările UE, care a fost organizat de coordonatorul proiectului, Kauno Kolegija / Universitatea de Științe Aplicate, Lituania.

Ordinea de zi a atelierului a constituit prezentarea exemplelor de funcţionare a clasterelor existente în Austria, prezentate  de dr. Georg Weisinger, dr. Klaus Wagner, dr. Sigrid Egartner, Institutul federal de economie agricolă, cercetare rurală și montană. Kauno Kolegija, Universitatea de Științe Aplicate  a fost prezentată de Dr. Vytautas Ribikauskas, care a  raportat despre câteva clustere existente în Lituania, iar dr. István Komlósi, formator al Universității din Debrecen, Ungaria a prezentat clasterele la care  participă UNIDEB.

Participanţii la workshop au avut posibilitatea să afle despre clasterele din Polonia, inclusiv politica clasterului în această ţară, despre inițiativele clasterilor din Italia şi  anume despre conceptul și modelul național de claster și exemple de succes, de asemenea, a fost prezentată o imagine de ansamblu despre clasterele agroalimentare din Spania.

Partenerii proiectului au avut posibilitatea să discute despre clastere și impactul lor asupra inovației și relația dintre universități și părțile interesate.

În cadrul ședinței, au fost identificaţi următorii paşi, indici stabiliţi în  chestionare pentru evaluarea atelierului și stabilirea instruirilor ulterioare.


A doua întâlnire online a proiectului Erasmus + KA2 nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP UniClaD 

 

În data de 15 mai, a avut loc o întâlnire online pe probleme importante legate de implementarea proiectului UniClaD; moderatorul ședinței a fost dr. Giedrius Gecevicius decan al Facultății de Tehnologii, Colegiul Kauno/Universitatea de Științe Aplicate, Lituania.

Au fost prezentate întrebări privind bugetul detaliat  de  către Olga Getya, HPHE, Ucraina.

Ajustările acordului partenerilor au fost denunțate în legătură cu măsurile de carantină  care  au fost prezentate de Irma Servaite, Kauno Kolegija/Universitatea de Științe Aplicate, Lituania.

Instrucțiunile pentru raportul intermediar și alte documente conexe au fost, de asemenea, prezentate în detaliu  de către Ludmila Stepura, HPHE, Ucraina.

Dr. Daiva Ribikauskiene, coordonator de proiecte, Kauno Kolegija/Universitatea de Științe Aplicate, Lituania a prezentat planul de activitate al proiectului pentru primele 6 luni de implementare a proiectului. 


Ședința de lansare online a Proiectului „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” (UniClaD)

Programul UE Erasmus +, proiectul KA2 nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Reuniunea de lansare online a proiectului UniClaD a avut loc pe 24 aprilie 2020.

La întâlnire au participat 50 de experți din 9 țări și 24 de instituții partenere. Participanții au fost întâmpinați de NEO-urile birourilor naționale Erasmus + din Ucraina, Moldova și Azerbaidjan. Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost prezentată la ședința on-line de către profesoara Larisa CAISIN, coordonatorul local al proiectului. NEO al biroului național Erasmus + din Moldova, Claudia MELINTE, a menţionat despre  plăcerea de a lucra cu consorțiul care este parțial cunoscut datorită proiectului anterior Ag-Lab realizat împreună cu parteneri ucraineni, moldoveni și georgieni. Doamna Claudia MELINTE  a subliniat importanța informării tuturor partenerilor cu privire la toate problemele legate de proiect și luarea comună a deciziilor. Coordonatorul proiectului Daiva RIBIKAUSKIENE a prezentat managementul general și principalele reguli de participare la programul UE Erasmus +. Conform rezultatelor reuniunii de început pentru participanții la proiectul Erasmus + în cadrul apelului 2019, care a avut loc la Bruxelles la 27 ianuarie 2020. Ea a vorbit despre program, în general, despre numărul de participanți din întreaga lume, domenii acoperite de program. Atenție specială a fost acordată locației UniClaD printre alte proiecte și responsabilități ale partenerilor.

Prezentările au fost urmate de discuții pe diferite probleme.

Această întâlnire a oferit posibilitatea partenerilor să se întâlnească, să consolideze contactele stabilite în timpul pregătirii cererii, să descopere unele puncte slabe la organizarea și planificarea proiectului și să arate căile pentru acțiunile apropiate pentru a asigura dezvoltarea activităților de proiect.

Activitățile de viitor planificate sunt necesare în condițiile actuale, iar proiectul își va lua ritmul normal imediat ce devine posibil.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda