Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Catedra militară

 

A fost înfiinţată în septembrie 2005 prin decizia Senatului universitar din 23 aprilie 2004, în baza Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003 cu statut de catedră generală.

Catedra militară este condusă de colonelul în rezervă I. BAJURA.

Misiunea catedrei este pregătirea soldaţilor clasa III în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Catedra este asigurată cu bază materială necesară pentru instruire: săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, armament şi muniţii de instrucţie, tir pentru trageri etc.

Înscrierea la Catedra militara este benevolă. Se admit studentii  (absolvenţii) U.A.S.M. şi ai altor instituţii de invăţământ superior public, elevii anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă.

Pentru înscriere se prezintă următoarele acte:

 - buletinul de identitate;

 - adeverinţa de recrutare;

 - certificat (F-2) de  student de la facultate (pentru absolvenţi - copia diplomei  de absolvire) sau certificat de elev al anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă .

Pentru elevii anului de absolvire a Colegiilor şi Centrelor de Excelenţă, cursurile se vor desfăşoară pe adresa Colejiilor şi Centrelor de Excelenţă.

Instruirea este organizată în 2 perioade.

I perioadă – septembrie-decembrie, II perioadă – ianuarie-iunie.

La sfârşitul cursului, cursanţii susţin examene şi depun Juramantul Militar.

Tragerile de luptă din armamentul de infanterie se efectuează în tirurile poligoanelor Armatei Naţionale.

Dupa absolvirea catedrei absolvenţilor li se acordă grade militare.

Absolvenţii cursului de pregătire a soldaţilor clasa III în rezervă îşi pot continua studiile la cursurile de pregătire a sergenţilor şi ofiţerilor în cadrul Academiei Militare.

Informaţii suplimentare: Catedra militară, Blocul Economie, et. 4, bir. 401.

tel.: 022-432-194; mob: 069338980 şi 076713487.

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM