UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Meniu

Mesaj de bun venit

,

,

Sărbătorim anul acesta 88 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, unica instituţie de învăţământ superior agricol din Republica Moldova. A fost întemeiată în anul 1933 în urma promulgării de către Regele Carol al II-lea a Legii despre transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău, iar în august 1940, prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Narodnici al URSS şi CC al PC(b)U, în baza Facultăţii s-a organizat Institutul Agricol din Chişinău.

De-a lungul existenţei sale academice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a beneficiat de aportul mai multor personalităţi remarcabile în domeniul educaţiei şi ştiinţei agricole, educând, la rândul său, numeroşi specialişti de valoare care au contribuit substanţial la formarea şi dezvoltarea economiei naţionale, a aspectului social, politic şi a tezaurului cultural naţional.

Astfel, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a format în cadrul facultăţilor sale peste 55 de mii de specialişti, inclusiv 2 211 cu titlu de master în ştiinţe agricole, inginereşti şi economice, şi cca 1000 de specialişti din 67 de ţări, care s-au afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare. Printre absolvenţii notorii ai instituţiei noastre se numără primul Preşedinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, domnul Igor Dodon fost președinte al Republicii Moldova în perioada 2016 - 2020, mai mulţi primi-miniştri, miniştri, deputaţi în parlament, ambasadori, membri ai Academiei de Ştiinţe, scriitori etc.

Concomitent cu formarea specialiştilor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a afirmat şi printr-un nucleu ştiinţific de mare importanţă atât pe plan intern, cât şi internaţional. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în domeniile horticulturii, viticulturii, avicol, al ingineriei agrare, sanitar-veterinare, al siguranţei alimentare, al produselor farmaceutice etc., cuprinse într-un număr mare de monografii, manuale, articole ştiinţifice, brevete de invenţii, au fost în mare parte implementate în producţie – prin elaborarea soiurilor şi hibrizilor noi de plante, prin crearea unor crossuri de păsări şi animale, prin dezvoltarea tehnologiilor în cultura plantelor şi creşterea animalelor.

În prezent, peste 4000 de studenţi îşi fac studiile la Universitatea Agrară de Stat din Moldova în cadrul a 6 facultăţi ce cuprind 25 de specialităţi la ciclul I, 22 de specialităţi la ciclul II şi 24 de specialităţi ştiinţifice la ciclul III. Instituţia dispune de un valoros potenţial intelectual şi de o bogată infrastructură destinată activităţilor didactice, investigaţiilor ştiinţifice, precum şi asigură studenţilor servicii sociale, culturale şi sportive de bună calitate.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova are acreditare naţională, este parte a Asociaţiei Universităţilor Europene, a Asociaţiei Universităţilor Francofone, întreţine relaţii de colaborare cu 83 de universităţi şi instituţii de cercetare din Europa, Asia şi America de Nord, fiind deschisă cooperării internaţionale. În cadrul universităţii funcţionează 16 laboratoare de cercetare ştiinţifică, inclusiv unul acreditat de Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova.

La 4 octombrie 2013, prin Decretul nr. 820–VII, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit înalta distincţie de stat  „Ordinul Republicii”.

Avem convingerea că, în anii care vor urma, Universitatea Agrară de Stat din Moldova va continua să se afirme şi să raspundă competent, prin realizări ştiinţifice pertinente, celor mai mari provocări ale omenirii, precum schimbările climatice şi securitatea alimentară. De asemenea, credem că prin instruirea calificată, la cel mai înalt nivel, a tinerilor specialişti vom contribui la modernizarea agriculturii şi la dezvoltarea durabilă a spaţiului rural din Republica Moldova.


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI