UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Meniu

Posturi vacante

În baza Hotărârii Senatului UASM din 04.03.2022

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

anunță concurs pentru suplinirea posturilor științifico-didactice vacante:

 

facultatea ECONOMIE:

 Departamentul Administrarea afacerilor și Limbi moderne:

Lector universitar – 1 funcție;

 

facultatea CADASTRU ȘI DREPT:

Departamentul Drept:

Conferențiar universitar – 1 funcție;

 

 

Notă: Norma didactică pentru fiecare funcție se va stabili la încheierea CIM în baza rezultatelor concursului, în corespundere cu planurile de învățământ.

 

Dosarul de participare va conține:

  • curriculum vitae Europass;
  • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1);
  • copiile diplomelor de studii, obținute în domeniul postului la care candidează;
  • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, cu un compartiment

separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;

  • copiile certificatelor, ce confirmă participarea la diverse stagieri în ultimii 5 ani;
  • brevete de invenție și alte titluri de proprietate intelectuală, dacă dispune;
  • documente ce atestă activitatea anterioară(extrase din ordine de angajare, demisie, transfer, etc);
  • confirmări referitoare la participarea candidatului în proiecte de cercetare științifică;
  • copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, atunci când este cazul.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

La funcții științifico-didactice poate pretinde orice persoană care îndeplinește următoarele cerințe minime:

1) deține diplomă de doctor (sau un act de studiu echivalent, în cazul candidaților străini) în domeniul funcției;

2) deține atestat de conferențiar universitar pentru ocuparea funcției științifico-didactice de conferențiar-universitar și atestat de profesor universitar pentru ocuparea funcției științifico-didactice de profesor universitar (în domeniul funcției scoase la concurs);

3) înregistrează rezultate academice, lucrări științifice publicate pe parcursul ultimilor 5 ani (lector universitar/conferențiar universitar/profesor universitar: 4/6/9 lucrări);

4) a participat la conferințe științifice naționale și internaționale;

5) a realizat cursul de formare continuă în domeniul specific funcției (pentru angajații UASM);

6) a participat în proiecte de cercetare (conferențiar universitar/profesor universitar);

7) a publicat lucrări metodico-didactice pe parcursul ultimilor 5 ani:

lector universitar – cel puțin 1(una) indicație metodică;

conferențiar universitar - cel puțin 1(una) indicație metodică;

profesor universitar – cel puțin 2(două) indicații metodice.

8) posedă abilități de utilizare a calculatorului.

 

Dosarul se prezintă în termen, până la  04 aprilie 2022, ora.17.00, la adresa:

strada  Mircești, 44, mun. Chişinău, UASM,

secția Resurse Umane și secretariat, bir. 508,

luni-vineri, 13.00–17.00. Tel.: 022 31-22-28;

e-mail: v.carabet@uasm.md


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI