Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Senatul universitar

Numele, prenumele

Funcția, titlul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

1. PRISĂCARU Veronica

președinte, rector interimar, dr., conf.univ.

2.  CERCEL Ilie

prorector, conf.univ., dr.

3. MOROI Elena

prorector, conf.univ., dr.

4. BALTAG Grigore

secretar, conf. univ., dr.

5. BACEAN Ion

decan, conf.univ., dr.

6. HORJAN Oleg

decan, conf.univ., dr.

7. TOMIȚA Petru

decan, prof.univ., dr.

8. NiCOLAESCU Gheorghe

decan, conf.univ., dr.

9.  GADIBADI Mihail

decan, conf.univ., dr.

10. POPOVICI Mihail

decan, conf.univ., dr.

11.  MOREI Virgiliu

preş. com. sind. ang., conf.univ., dr.,

12.  BURDUJA Victor

preş. com. sind. stud.

13. RURAC Mihail

conf.univ., dr.

14. ANDRIUCA Valentina

conf.univ., dr.

15. BOTNARENCO Ion

conf.univ., dr.

16. ȘEREMET Victor

prof.univ., dr.hab.

17. BALTAGA Ecaterina

șef depart., conf.univ., dr.

18. FRECĂUȚEANU Alexandru

prof.univ., dr.hab.

19. COJOCARI Vadim

șef depart., conf.univ., dr.

20.  GANGAN Svetlana

conf.univ., dr.

21. SÎRBU Olga

șef depart., conf.univ., dr.

22. MOCANU Natalia

conf.univ., dr.hab.

23. LITVIN Aurelia

șef depart., prof.univ.int., dr.hab.

24.  COZARI Ana

conf.univ., dr.

25. BALAN Valerian

dir. Școală doctorală, prof.univ., dr.hab.

26. GUMANIUC Iachim

conf.univ., dr.

27. CROITORU Nichita

șef depart., conf.univ., dr.

28. ERHAN Fiodor

prof.univ., dr.hab.

29.   MARIAN Grigore

prof.univ., dr.hab.

30.   MACARI Vasile

prof.univ.int., dr.hab.

31.   CAISÎN Larisa

șef depart., prof.univ.int., dr.hab.

32.   PÎRLOG Alisa

conf.univ., dr.

33.   BALAN Ion

conf.univ., dr.hab.

34.   DONICA Gheorghe

conf.univ., dr.

35.   COSTIN Ludmila

director BRȘA

36.   COZMA Adrian

șef centrul editorial

37.   MOVILEANU Veronica

șef Departament studii

38.   CARABEȚ Violeta

șef Serviciul personal

39.   BATRÎN Rodica

contabil-șef interimar

40.   TODERICA Dumitrița

economist principal

41.   CEBAN Elena

medic ordinator

42.   GOIA Artur

șef Serviciu evidență și control

43.   MANEA Maxim

student, Facultatea agronomie

44.   CREȚU Doina

studentă, Facultatea agronomie

45.   CREȚU Ioana

studentă, Facultatea agronomie

46.   DRAGHICI Viorica

studentă, Facultatea economie

47.   ROȘCA Cristian

studentă, Facultatea horticultură

48.   LOZINSCHI Inga

studentă, Facultatea horticultură

49.   GRAUR Mihail

student, Facultatea ingi.agr. și trans.auto

50.   SAMOILĂ Roman

student, Facultatea ingi.agr. și trans.auto

51.   MUNTEANU Victoria

studentă, Facultatea medicină veterinară

 

 

 

 

 

 

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM