UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Campusul universistar

c1

Aflată în Chişinău, în partea de nord a oraşului, pe colinele pitoreşti ale Petricanilor, universitatea noastră se mândreşte cu un modern campus universitar, care oferă studenţilor toate posibilităţile de a participa activ în diferite activităţi didactice, culturale, sportive, educative etc., organizate pe teritoriul lui.

Toate facultăţile, cu excepţia Facultăţii de Contabilitate, biblioteca, căminele, baza sportivă, cantina, se află în acelaşi perimetru.

Actualmente campusul universitar pune la dispoziţia studenţilor 12 cămine, dotate cu săli de compiutere, săli de lectură, agrement, baie, cantine, punct medical, centru informaţional, centru editorial, săli de sport şi de dans etc.

Toţi studenţii de la învăţămînt de zi, cât şi cei de la învăţământ cu frecvenţă redusă în perioada sesiunilor de examinare, sunt asiguraţi cu cămin. 

 


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI