"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Положение об организации учебы в мастерате (II цикл)

Extras din  "Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat , ciclul II"

(Aprobat prin  Hotărârea Senatului UASM Nr. 4  din 14 martie  2008)

 

II. Admiterea la studiile superioare de masterat

La studiile superioare de masterat se admit absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.

Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I în conformitate  cu prevederile Legii nr. 71- XVI din 05.05.2005 privind organizarea studiilor superioare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţenii străini şi apatrizii, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.

Admiterea la studii superioare de masterat se va efectua în bază de concurs, organizat în conformitate cu regulamentul dat. Admiterea la masterat va fi organizată în două sesiuni: concomitent cu admiterea la studii superioare de licenţă, ciclul I  şi în luna februarie a anului în curs.

Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:

a) la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master  din domeniiînrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii care deţin certificatul  ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;

b) la studiile de masterat de profesionalizare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii  diferite.

Concursul de admitere la studii superioare de masterat constă în susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de specialitate şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile  străine  şi de utilizare  a calculatorului. Competenţele  lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor  internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).

Admiterea la locurile cu achitarea taxei de studii se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.

Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat.

Înmatricularea la studii superioare de masterat se face  în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media – limită de înmatriculare se stabileşte prin Regulamentul intern de admitere.

Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot beneficia de bursa de master. Bursele se acordă conform  reglementărilor stabilite prin Hotărâre de Guvern. Studenţii înmatriculaţi la masterat, pot beneficia de Bursa Senatului în conformitate cu Regulamentul privind acordarea Bursei Senatului UASM.

Înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de masterat se face la acelaşi domeniu de studiu realizat la ciclul I. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la studii de masterat de cercetare la alt domeniu, decât cel în care deţine diploma de licenţă, drept precondiţie pentru accesul la programul solicitat se va  stabili acumularea a cel puţin 30 de credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate, determinate de UASM. Studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 de credite se vor realiza prin contract, cu achitarea taxei de studii.

Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare  de masterat, care au beneficiat de finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru  continuarea  studiilor doar prin contract, cu achitarea taxei de şcolarizare.

Validarea rezultatelor  admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea  candidaţilor  care au promovat concursul  se face prin ordinul rectorului UASM.

Admiterea la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limita Planului de înmatriculare, elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza propunerilor universităţii  şi aprobat de Guvern.

Propunerile privind  specializările şi numărul  de locuri pentru  studiile de masterat se  vor stabili prin coordonare cu facultăţi şi catedre şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Specializările de masterat, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite, limbile  de predare, probele de concurs se anunţă public  de către UASM.

Как нас найти!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda