Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Mesajul decanului

Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto este prima facultate care a început să pregătească cadre inginereşti pentru economia Republicii Moldova fiind înfiinţată în anul 1950.

Având tradiţii şi experienţă bogată în procesul de pregătire a cadrelor inginereşti Facultatea şi astăzi îşi menţine şi îmbunătăţeşte nivelul procesului didactic, ştiinţific şi educativ.

Tinerii care aleg să fie ingineri în domeniul „Inginerie şi activităţi inginereşti” la facultatea noastră pot obţine cunoştinţe teoretice şi practice trainice la specialităţile: „Inginerie agrară”, „Electrificarea agriculturii”, „Ingineria transportului auto”.

Absolvenții facultății pot activa în toate ramurile economiei naţionale ale ţării noastre şi peste hotarele ei.

În ultimii ani în ţară se importă tot mai multă tehnică agricolă modernă din diferite ţări (Japonia, Italia, Germania, Marea Britanie, SUA, Finlanda, Argentina, Belgia, Olanda, Spania ş.a.), profesorii facultăţii se conformează cerinţelor actuale, incluzând în programele de studii informaţia referitoare la schimbările ce se fac domeniu. Un suport mare la pregătirea specialiştilor Facultatea îl are din partea IP „ Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” MAIA, proiectului moldo-japonez 2KR şi a SRL „Agrofermotech”, unde studenţii noştri au posibilitatea să studieze atât în cadrul orelor de laborator cât și a celor din cadrul practicii, construcţia și principiile de funcționare a utilajului agricol, metodele şi utilajele moderne pentru mentenanţa preventivă şi corectivă a utilajului agricol.

Studenţii specialităţii „Inginerie agrară” sunt pregătiţi pentru a fi încadrați în câmpul muncii în societăți și întreprinderi ce produc și procesează producția agricolă; unităţi şi societăţi comerciale, care asigurtă organizarea şi exploatarea utilajului agricol, întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor și utilajului agricol; unităţi pentru comercializarea utilajului agricol și pieselor de schimb; unităţi de stocare şi comercializarea a produselor petroliere ş.a., atât din țara cât și peste hotare.

Studenţii specialităţii „Electrificarea agriculturii” sunt pregătiţi pentru a avea posibilitatea să se angajeze în câmpul muncii în domeniul energetică și inginerie electrică (reţelele electrice, electrificarea şi automatizarea proceselor de producţie, electrotehnologii, reparaţia utilajului electrotehnic ş.a). Pregătirea practică a viitorilor specialişti se desfăşoară în cadrul întreprinderilor ce prestează servicii electrotehnice şi reţele electrice de distribuție din republică și peste hotare.

Studenţii specialităţii „Ingineria transportului auto” după absolvire au posibilitatea să activeze în: întreprinderi şi unităţi ce prestează servicii de transport rutier; unităţi tip service şi societăţi comerciale, care asigurtă organizarea şi exploatarea transportului rutier, întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor; unităţi pentru comercializarea autovehiculelor și pieselor de schimb; unităţi de stocare şi comercializarea a produselor petroliere ş.a. Pregătirea practică a studenţilor specialităţii date se desfăşoară în decursul practicilor didactice şi de producţie la întreprinderi specializate ca: BMW – centru, S.A. DAAC-HERMES, SRL „HRONO” ş.a din mun. Chişinău şi multe alte întreprinderi din republică și peste hotare.

Tinerii specialişti, absolvenţi ai Facultăţii, sunt angajaţi în câmpul muncii, atât în țară cât și peste hotare. Avem multe exemple în care specialiştii Facultăţii noastre sunt angajaţi in calitate de inginer peste hotarele ţării (Germania, Italia, Portugalia, Canada, SUA, Israel, Rusia, Ucraina ş.a.).

Îndemn absolvenţii Liceelor şi Colegiilor – să continue studii la Facultatea noastră pentru a obține specialitate de INGINER - care este şi va fi solicitată pretutindeni.

 


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM