"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Защита диссертаций

Susţinerea tezei a dnei Svetlana PETRAȘCU

 

Pe data de 21 octombrie 2020, ora 14.00, aud. 326

în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Stiințific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

dna Svetlana PETRAȘCU

va prezenta teza de doctor, cu tema:

Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio-economică a spațiului rural al Republicii Moldova”

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

Dna Aurelia LITVIN, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar interimar

 

Susţinerea tezei a dlui Daicu Anatolie

 

La 23 octombrie 2020, ora 14.00, în cadrul Facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto, (str. Mircești, 56)

va avea loc ședința de Evaluare preventivă pe, specialitatea 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

în care:

Dl Daicu Anatolie

va prezenta teza de doctor intitulată:

ARGUMENTAREA REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE ȘI PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI- TEHNOLOGICI A INSTALAȚIEI ECOLOGICE AUTOMATIZATE CU FRIG NATURAL ȘI ARTIFICIAL PENTRU RĂCIREA LAPTELUI”

 

Conducător științific: doctor habilitat, prof. univ.,

VOLCONOVICI Liviu

 

Susţinerea tezei a dnei Maria OLEINIUC

 

Pe data de 07 octombrie 2020, ora 1400,

 în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Stiințific de Profil 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate, în cadrul căreia,

dna OLEINIUC Maria

va prezenta teza de doctor habilitat, cu tema:

”Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextual dezvoltării durabile”

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

Dna Rodica PERCIUN, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferențiar universitar

 

Susţinerea tezei a dnei Alina CARADJA

La 30.09.2020 în cadrul departamentului III al facultății de Economie se va realiza evaluarea preliminară a tezei de doctorat cu tema:

„Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova”,

autor: CARADJA Alina;

conducător: Prisăcaru Veronica, dr., conf. univ.;

comisia de îndrumare: Litvin Aurelia, dr. hab., prof. univ. inter., Timofte Elena, dr. hab., prof. univ., Baltag Grigore, dr., conf. univ.

Începutul ședinței: 14.00.

Ședința se va realiza în regim online.

Susţinerea tezei a dlui ȘEREMET Dumitru

 

La 20 august 2020, ora 14.00, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, (str. Mirceşti, 56)

va avea loc şedinţa on-line a Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 255.02 – Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole

în care:

Dl Șeremet Dumitru

va prezenta teza de doctor intitulată:

„Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene”

Conducător ştiinţific: doctor habilitat, prof. univ.,

Grigore Marian


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda