85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei Dlui Sidău Marina Vasile

Pe data de 22 iunie  2011, ora 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP) pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care Dl Sidău Marina Vasile va prezenta teza de doctor întitulată:

Mecanisme de consum a materiei prime, mărfurilor şi materialelor în întreprinderile agricole”

Susţinerea tezei Dna GÎRLA Daniela

Pe data de 17 iunie 2011, ora 1400, sala A - 105 în cadrul Facultăţii de Agronomie, str. Mirceşti 51 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.06.01.15-1*- Agroecologie

undeva fi examinată teza de doctor în agricultură a lectorului universitar:

GÎRLA Daniela

tema:

VARIAŢIA UNOR INDICI AI AGROECOSISTEMELOR SUB INFLUENŢA FACTORILOR CLIMATICI ŞI AGROFITOTEHNICI”.

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin.

ANUNŢ

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă că în ziua de 8 aprilie 2011, orele 1300, Sala 242, în cadrul Facultăţii Economie, str. Mirceşti 42 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.08.00.05-26* – Economie şi management (în agricultură) în care

Domnul GHERCU Marin

  va susţine – în vederea obţinerii titlului de „DOCTOR” în domeniul ECONOMIE teza de doctorat întitulată:

 „Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova

Consiliul ştiinţific este compus din:

Preşedinte:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ŢURCANU Petru

Secretar ştiinţific:

 

Conf. univ., dr. în economie MOCANU Natalia

Membri:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ENICOV Igor

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie CERTAN Simion

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie STRATAN Alexandru

Referenţi oficiali:

 

Prof. univ., dr. hab. ULIAN Galina

 

 

Prof. univ., dr. hab. POPESCU Agatha

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, str. Mircesti 42, or. Chisinau, MD 2049, tel.: /3732/ 432592, E-mail: biblio@uasm.md

 

Prorector pentru activitate ştiinţifică

Prof. univ. dr. hab. Grigore Marian 

 

 

Susţinerea tezei Drei CIMPOIEŞ Liliana

Pe data de 25 mai 2011, orele 1000, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP)

pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dra Cimpoieş Liliana

va prezenta teza de doctor întitulată:

„Perfecţionarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova”

Susţinerea tezei Dl CREŢU Alexandr

Pe data de 9 martie 2011, orele 1400, aula A 211, în cadrul Facultăţii de Agronomie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 06.01.09 - "Fitotehnie", în care

Dl CREŢU Alexandr

va prezenta teza de doctor în agricultură întitulată:

"Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a şerlaiului (Salvia sclarea L.)"


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda