85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Unions and Trade Unions

Mesajul decanului

Facultatea de Medicină Veterinară își începe istoria în anul 1974 prin fondarea, în cadrul Facultății de Zootehnie, a Secției de medicină veterinară, care în aprilie 1976 a fost reorganizată în facultate de sine stătătoare. Timp de peste 20 de ani facultatea a fost condusă de unul dintre fondatorii acesteia E. Zgardan, profesor universitar, membru cor. al AŞM, apoi de către conf. univ. Gh. Donica. Din 2017 decan al facultății este Popovici Mihail dr., conf. univ.

În cei aproape 45 de ani de activitate, Facultatea de Medicină Veterinară a pregătit peste 3000 de medici veterinari, dintre care, cca 350 pentru țările din Asia, Africa şi America Latină. În această perioadă de timp și-au perfectat și susținut tezele 9 doctori habilitaţi şi 32 de doctori în medicină veterinară şi biologie.

Astăzi la Facultatea de Medicină Veterinară, unde activează peste 30 cadre ştiinţifice-didactice, inclusiv 5 doctori habilitaţi şi 18 doctori în științe, își fac studiile aproximativ 300 de studenți, inclusiv 40 din alte țări.

Facultatea pregătește medici veterinari după un program de studii integrate (licență și master), care cuprinde 6 ani de studii, formă de învățământ cu frecvență, respectiv 360 de credite transferabile, care finalizează cu aprofundarea cunoștințelor în ultimul an de studii (aproximativ 60 credite) la una din cele trei specializări masterale:

- Managementul sănătății animalelor de rentă;

- Managementul sănătății animalelor de companie, sport și exotice;

- Managementul calității și Siguranța Alimentelor.

În conformitate cu prevederile Strategiei în domeniul Siguranței Alimentelor pentru anii 2018-2022, la moment a demarat procesul de modificare și armonizare a Planului de Învățământ a specialității Medicină Veterinară la cerințele UE.

Internaționalizarea Planului de învățământ la specialitatea Medicina Veterinară prin implementarea completă și corectă a prevederilor Directivei 2013/55/UE, cu operarea modificărilor respective, va asigura cooperarea mai eficientă cu facultățile similare din țările Uniunii Europene, recunoașterea diplomelor de absolvire, achiziționarea manualelor de specialitate bine cunoscute la nivel internațional, încurajarea participării cadrelor didactice și a studenților în cadrul programelor de mobilitate academică și a studiilor pe termen scurt peste hotare, atragerea studenților străini la studii etc.

După finalizarea studiilor superioare integrate, medicii veterinari – masteri în domeniile în domeniile respective î-și pot desfășura activitate în diverse instituții de stat și private, cum sunt Agenția Națională și Subdiviziunile Teritoriale municipale și raionale pentru Siguranța Alimentelor, fermele de animale și păsări, clinicile și cabinetele veterinare, farmaciile și depozitele veterinare, laboratoarele de expertiză sanitar veterinară a produselor și alimentelor de origine animală în unitățile de sacrificare, procesare, depozitare și comercializare, în piețele agricole și instituții de alimentație publică.

 

 

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda