85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei Dlui Sidău Marina Vasile

Pe data de 22 iunie  2011, ora 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP) pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care Dl Sidău Marina Vasile va prezenta teza de doctor întitulată:

Mecanisme de consum a materiei prime, mărfurilor şi materialelor în întreprinderile agricole”

Susţinerea tezei Dna GÎRLA Daniela

Pe data de 17 iunie 2011, ora 1400, sala A - 105 în cadrul Facultăţii de Agronomie, str. Mirceşti 51 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.06.01.15-1*- Agroecologie

undeva fi examinată teza de doctor în agricultură a lectorului universitar:

GÎRLA Daniela

tema:

VARIAŢIA UNOR INDICI AI AGROECOSISTEMELOR SUB INFLUENŢA FACTORILOR CLIMATICI ŞI AGROFITOTEHNICI”.

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin.

ANUNŢ

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă că în ziua de 8 aprilie 2011, orele 1300, Sala 242, în cadrul Facultăţii Economie, str. Mirceşti 42 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.08.00.05-26* – Economie şi management (în agricultură) în care

Domnul GHERCU Marin

  va susţine – în vederea obţinerii titlului de „DOCTOR” în domeniul ECONOMIE teza de doctorat întitulată:

 „Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova

Consiliul ştiinţific este compus din:

Preşedinte:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ŢURCANU Petru

Secretar ştiinţific:

 

Conf. univ., dr. în economie MOCANU Natalia

Membri:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ENICOV Igor

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie CERTAN Simion

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie STRATAN Alexandru

Referenţi oficiali:

 

Prof. univ., dr. hab. ULIAN Galina

 

 

Prof. univ., dr. hab. POPESCU Agatha

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, str. Mircesti 42, or. Chisinau, MD 2049, tel.: /3732/ 432592, E-mail: biblio@uasm.md

 

Prorector pentru activitate ştiinţifică

Prof. univ. dr. hab. Grigore Marian 

 

 

Susţinerea tezei Drei CIMPOIEŞ Liliana

Pe data de 25 mai 2011, orele 1000, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP)

pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dra Cimpoieş Liliana

va prezenta teza de doctor întitulată:

„Perfecţionarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova”

Susţinerea tezei Dl CREŢU Alexandr

Pe data de 9 martie 2011, orele 1400, aula A 211, în cadrul Facultăţii de Agronomie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 06.01.09 - "Fitotehnie", în care

Dl CREŢU Alexandr

va prezenta teza de doctor în agricultură întitulată:

"Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a şerlaiului (Salvia sclarea L.)"


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda